Abdülhak Şinasi Hisar – Çamlıca’daki Eniştemiz pdf e-kitap indir

“Abdülhak Şinasi’yi okurken, nesrin yazı olduğunu, konuşma olmadığını tekrar hatırladım. Abdülhak Şinasi, nesre son zamanlarda unutur gibi olduğumuz bu mevkiini iade eden muharrirlerimizdendir” diyor Ahmet Hamdi Tanpınar.

Eski baskıları arasındaki farklar gözetilerek, yazarın dili ve imlası korunarak hazırlanan bu kitap, Hisar’ın edebiyatımızdaki yerini belgeler nitelikte.

Çamlıca’daki Eniştemiz Türk Edebiyatının batı ölçüsünde büyük kitaplardan biri olarak kabul edilmektedir. Abdülhak Şinasi bu eserinde özlemini çektiği dünyayı yansıtır. Roman kahramanı çeşitli özellikleriyle göz önüne getirir. Konusu romanın baş kişisi Hacı Namıkı değişik huyları sohbetleri yemek yeyişleri, korkuları,eğlence düşkünlüğü, itikatları gece hayatı vs. ile aktarmak yani aynı kişinin portresini çizmek hareketidir.